Koulutus

Next CISSP-training

Ilmoittaudu

Yhteiskunnan ja yrityksien toiminta on muuttunut entistä riippuvaisemmaksi tietoverkoista informaation kulkiessa tietovirtojen mukana sähköisessä muodossa. Yrityksien, organisaatioiden ja kansalaisten tietoja tallennetaan sekä käsitellään päivittäin useissa eri tietojärjestelmissä ja -verkoissa.

Tietojärjestelmät ovat monimutkaisuutensa vuoksi vailla selkeää kokonaiskuvaa tietoturvan hallinnasta jolloin puolustautuminen edistyneitä hyökkäyksiä vastaan on entistä haastavampaa. Tarvitaan riittävän laaja-alaista näkemystä ja osaamista rakentaa tietoturva osaksi päivittäistä toimintaa.

Kansainvälisesti tunnustettu tietoturvakoulutus apuun

CISSP ® (Certified Information Systems Security Professional) on tunnustettu ja arvostettu tietoturva-alan tutkinto. Tutkinnossa vaadittavien osa-alueiden hallitseminen antaa erimomaiset valmiudet kehittää omaa sekä yrityksen osaamistasoa ja strategista tietoturvan pelisilmää vastaamaan tämän päivän tarpeita. Kurssi on rakennettu kattamaan International Information Systems Security Certification Consortiumin (ISC)2 määrittelemät osa-alueet, jotka valmistavat osallistujat sertifioimaan osaamisensa CISSP -testissä.

Kouluttajana toimii kokenut luennoitsija ja arvostettu tietoturva-alan rautainen osaaja Ismo Karttunen CISSP, CISA. Ismolla on takanaan pitkä ja monipuolinen kansainvälinen ura useiden organisaatioiden sekä yrityksien palveluksesta. Tämä verbaalisesti lahjakas ja esiintymistaidon mestari saa teorian elämään sekä osallistujat innostumaan oppimaan uutta käytännön konkreettisen mukaansatempaavien esimerkkien avulla.


 


 

Koulutus suunnattu kokeneille tietoverkkojen ja -järjestelmien ammattilaisille

CISSP -koulutus on suunniteltu kokeneille tietoverkkojen ja -järjestelmien ammattilaisille, joilla on aiempaa kokemusta yhdeltä tai useammalta tietoturvan osa-alueelta. Kurssi soveltuu sellaisenaan informaatioteknologian alalla työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää tietoturvaosaamistaan.

Vuorovaikutuksellisia luentoja

Kurssi koostuu vuorovaikutuksellisista luennoista joissa keskitytään CISSP:ssä vaadittavien 10 tietoturvan osa-alueen hallitsemiseen (5 lähiopetuspäivää) sekä CISSP sertifiointiin valmentavasta harjoituskoekerrasta. Kouluttajana toimii alan kokenut ammattilainen CISSP, CISA, CGIH Ismo Karttunen

Ilmoittaudu